Dezvoltarea și susținerea industriilor creative din Iași și Moldova

Voi susține definirea unui pilon de dezvoltare regională, dar și ca temă de interes național în cadrul Președintiei Consiliului Uniunii Europene, din prima parte a anului 2019.

Moldova și Iașul cu precădere a oferit mereu talente și creatori, fie că e vorba de creații populare, meșteșugărești, fie că e vorba de inovații, produse de creație IT, informatică aplicată, tehnologii de ultimă generație, toate sunt rodul talentului acestui pământ roditor, numit România.

Dacă România e încă în căutare de un drum prin Europa, cred că cel mai sigur drum este cel care pornește de acasă, de unde suntem noi și de unde putem arăta unei lumi întregi ce știm să facem și cum poate să ne aducă creativitatea noastră prosperitate. Ieșenii inteligenți și creative plecați în lume vor fi partenerii noștri pentru dezvoltare.

Iașul este un furnizor de industrii creative recunoscute în lume, cele mai recente sunt cele produse în hub-urile IT dezvoltate în Iași. Voi susține și promova industriile creative din Iași prin includerea lor în programe de finanțare în cadrul agendei europene pe care România o va avea prin poziția de Președinte al Consiliului UE. Consiliul este sprijinit de Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană (Coreper) și de peste 150 de grupuri de lucru și comitete foarte specializate, cunoscute sub numele de”grupuri de pregătire ale Consiliuluiˮ.

În calitate de Senator de Iași vor susține organizarea întâlnirilor grupurilor de experți din Comitetele specifice pentru Cultura, pentru Educație, celui destinat Spațiului european de cercetare și inovare, celui din domeniul IT și al noilor tehnologii să organizeze la Iași reuniunile de pregătire a agendei consiliului și să încludă în agenda experților, iar mai apoi în agenda Consiliului, teme și proiecte de dezvoltare ale Iașului.
Polonia, sub presedinția sa, a fost primul stat care a dorit ca reuniunile să aibă loc și în alte orașe importante din țară, nu doar în capitală și pentru asta a investit circa 110 milioane Euro, ceea ce a fost benefic pentru acele orașe pe termen lung.